Velkommen til V-pro hjemmeside

Integrasjon mot IK-Bygg
12-02-2014

 

           
 

 

 

 


V-pro har integrasjon mot IK-Bygg


Brødrene Strand Ingeniørfirma AS har inngått samarbeide med Norsk Kommunalteknisk Forening om integrasjon mellom V-pro og IK-Bygg.

Bygg registrert i V-pro kan eksporteres til IK-Bygg, og spørsmål i IK-Bygg kan besvares fra V-pro.

IK-Bygg inneholder sjekklister med spørsmål i forhold til internkontroll av bygg, samt henvisninger til aktuelt lovverk.

Ta kontakt dersom du vil ta i bruk integrasjonen.